Uitgelicht

Met VR-brillen en rubberen handen merken pubers hoe vatbaar ze zijn voor fake news

Met VR-brillen en rubberen handen merken pubers hoe vatbaar ze zijn voor fake news

Onder de naam BrainTrain trekken onderzoekers van de Universiteit Leiden langs middelbare scholen om adolescenten weerbaarder te maken tegen desinformatie op nieuwsmedia en hun socials. In een bruisende les ontdekken leerlingen hoe makkelijk hun brein is te foppen. ‘Man, ik kreeg een hartaanval.’

Collegecolumn: hoe helpen we onze docenten hun talent te ontplooien?

Collegecolumn: hoe helpen we onze docenten hun talent te ontplooien?

Goede docenten zijn heel belangrijk voor de universiteit. Ik vind het daarom cruciaal dat wij hen voldoende mogelijkheden bieden om zich professioneel te ontwikkelen. De Taskforce Docentontwikkeling heeft een concreet advies uitgebracht over de wijze waarop dit nog beter kan. Dit advies hebben we als college omarmd.

Taskforce wil meer ruimte voor docentontwikkeling: ‘Durf er zelf over te beginnen’

Taskforce wil meer ruimte voor docentontwikkeling: ‘Durf er zelf over te beginnen’

De kwaliteit van het academisch onderwijs valt of staat bij goed docentschap. Geef Leidse docenten daarom meer kansen en ruimte om hun talent te ontplooien, bepleit een taskforce van docenten, onderwijskundigen en hrm-experts. Met een nieuw docentontwikkelingsmodel en concrete adviezen hoopt de groep doceren en leren in de praktijk dichter bij elkaar te brengen. Het College van Bestuur is blij met de adviezen van de taskforce.

Even bellen met Annemarie over een online beurs in China

Even bellen met Annemarie over een online beurs in China

Afgelopen week was Annemarie Montulet met enkele van onze collega’s digitaal aanwezig op een beurs in China om in gesprek te gaan met Chinese promovendi. ‘Ik heb hele leuke gesprekken gevoerd met mogelijke kandidaten. Ik krijg er enorm veel energie van om mijn best te doen om hen op een passende plek onderzoek te laten doen in Leiden.’ Binnen de universiteit hebben we regiobeleid vastgesteld. Er gaat extra aandacht uit naar drie regio’s: Indonesië, Latijns-Amerika en China. Annemarie is binnen onze universiteit regiocoördinator voor China. De beurs is een mooie aanleiding om eens met Annemarie te bellen om over de gesprekken die ze daar voerde en haar andere bezigheden.

Collegecolumn: Spuigebouw is een magneet voor interdisciplinaire samenwerkingen

Collegecolumn: Spuigebouw is een magneet voor interdisciplinaire samenwerkingen

De universiteit ondertekende deze maand samen met een aantal samenwerkingspartners het huurcontract voor het gloednieuwe Spuigebouw. Wat betekent deze locatie voor de toekomst van de Campus Den Haag, Universiteit Leiden en de inwoners van de hofstad? Martijn Ridderbos vertelt erover in zijn collegecolumn.

‘Wie grote vraagstukken in de zorg wil oplossen, moet interdisciplinair samenwerken’

‘Wie grote vraagstukken in de zorg wil oplossen, moet interdisciplinair samenwerken’

Marieke Adriaanse is hoogleraar Gedragsinterventies in Populatiegerichte Zorg en onderzoekt gedragswetenschappelijke vraagstukken op het gebied van gezondheid. Daarbij maakt zij zich sterk voor een betere interdisciplinaire samenwerking en een nieuwe manier van erkennen en waarderen binnen de wetenschap. ‘We moeten allemaal de oogkleppen afzetten', zegt zij in haar oratie.