Uitgelicht

Universiteit Leiden doet mee aan pilots voor ‘slimmer collegejaar’

Universiteit Leiden doet mee aan pilots voor ‘slimmer collegejaar’

Hoe kan het collegejaar slimmer ingericht worden zodat studenten, docenten en onderzoekers meer rust en ruimte hebben? Om dat te onderzoeken doet de Universiteit Leiden mee aan pilots voor een ‘slimmer collegejaar’.

Regieorgaan Open Science van start onder de naam Open Science NL

Vijftien kennisinstellingen en het ministerie van OCW hebben het convenant voor Open Science NL ondertekend. Ook de Universiteit Leiden sluit zich, via de UNL, bij het convenant aan. Hiermee gaat het regieorgaan Open Science bij NWO van start en komt de transitie naar open science in Nederland weer een stap verder.

‘Mooie tool, maar wat moeten we er precies mee?’

‘Mooie tool, maar wat moeten we er precies mee?’

Publieke instanties willen graag nieuwe technologie, zoals AI, inzetten om hun primaire processen te versnellen. Daarbij is dikwijls de interne organisatie een groot struikelblok. SAILS-onderzoeker Friso Selten doet daarom onderzoek op het snijvlak van data science en bestuurskunde.

Universiteit lanceert Visie op Studentenwelzijn: 'In een open cultuur omzien naar elkaar’

Universiteit lanceert Visie op Studentenwelzijn: 'In een open cultuur omzien naar elkaar’

Hoe werken we samen aan een veilig studie- en leerklimaat en bieden we studenten ondersteuning als zij die nodig hebben? De Visie op Studentenwelzijn geeft richting aan de manier waarop de universiteit de komende jaren het welzijn van haar studenten wil bevorderen.

Conferentie analyseert kloof tussen overheid en burger

Conferentie analyseert kloof tussen overheid en burger

‘De burger wantrouwt de overheid’, hoor je vaak. Maar: wie is die ‘burger’ precies? En wat werkt er nu wel en niet in het contact tussen burgers en overheidsinstanties? Deze vragen komen op 30 maart aan bod tijdens de Engelstalige conferentie ‘Crafting Resilience’. Iedereen is welkom.

Hoe worden we allemaal gezonder? Zo gaan universiteiten en ziekenhuizen dat onderzoeken

Hoe worden we allemaal gezonder? Zo gaan universiteiten en ziekenhuizen dat onderzoeken

Niet bingen op de bank maar sporten buiten de deur, frisse lucht opsnuiven in plaats van rook en grijpen naar gezonde snacks in plaats van die vette tussendoortjes. In een nieuw interdisciplinair programma van Medical Delta onderzoeken wetenschappers hoe zoveel mogelijk Nederlanders gezonder kunnen leven. Wat zijn de belangrijkste onderzoeksvragen?