Uitgelicht

Collegecolumn: Hoe gaan we samen aan de slag met de resultaten van de Personeelsmonitor?

Collegecolumn: Hoe gaan we samen aan de slag met de resultaten van de Personeelsmonitor?

De resultaten van de Personeelsmonitor 2022 zijn bekend. Nu zijn we met elkaar aan zet. Wat leert de monitor ons en hoe kunnen we er samen opvolging aan geven? Zelf hoop ik dat we als organisatie kunnen inzetten op een goede dialoog als start voor verbetering.

Statement College van Bestuur over vaste en langdurige contracten voor docenten

In ons nieuwe Strategisch Plan geven we aan op welke wijze we de komende jaren invulling geven aan goed werkgeverschap. Thema’s als sociale veiligheid, werkdruk en persoonlijke ontwikkeling zijn daarin belangrijk. Onderdeel van goed werkgeverschap is het bieden van vaste contracten voor structureel werk, langdurige contracten bij tijdelijke dienstverbanden en het duidelijker zijn over ontwikkelmogelijkheden en carrièrepaden.

Met VR-brillen en rubberen handen merken pubers hoe vatbaar ze zijn voor fake news

Met VR-brillen en rubberen handen merken pubers hoe vatbaar ze zijn voor fake news

Onder de naam BrainTrain trekken onderzoekers van de Universiteit Leiden langs middelbare scholen om adolescenten weerbaarder te maken tegen desinformatie op nieuwsmedia en hun socials. In een bruisende les ontdekken leerlingen hoe makkelijk hun brein is te foppen. ‘Man, ik kreeg een hartaanval.’

Collegecolumn: hoe helpen we onze docenten hun talent te ontplooien?

Collegecolumn: hoe helpen we onze docenten hun talent te ontplooien?

Goede docenten zijn heel belangrijk voor de universiteit. Ik vind het daarom cruciaal dat wij hen voldoende mogelijkheden bieden om zich professioneel te ontwikkelen. De Taskforce Docentontwikkeling heeft een concreet advies uitgebracht over de wijze waarop dit nog beter kan. Dit advies hebben we als college omarmd.

Taskforce wil meer ruimte voor docentontwikkeling: ‘Durf er zelf over te beginnen’

Taskforce wil meer ruimte voor docentontwikkeling: ‘Durf er zelf over te beginnen’

De kwaliteit van het academisch onderwijs valt of staat bij goed docentschap. Geef Leidse docenten daarom meer kansen en ruimte om hun talent te ontplooien, bepleit een taskforce van docenten, onderwijskundigen en hrm-experts. Met een nieuw docentontwikkelingsmodel en concrete adviezen hoopt de groep doceren en leren in de praktijk dichter bij elkaar te brengen. Het College van Bestuur is blij met de adviezen van de taskforce.

Even bellen met Annemarie over een online beurs in China

Even bellen met Annemarie over een online beurs in China

Afgelopen week was Annemarie Montulet met enkele van onze collega’s digitaal aanwezig op een beurs in China om in gesprek te gaan met Chinese promovendi. ‘Ik heb hele leuke gesprekken gevoerd met mogelijke kandidaten. Ik krijg er enorm veel energie van om mijn best te doen om hen op een passende plek onderzoek te laten doen in Leiden.’ Binnen de universiteit hebben we regiobeleid vastgesteld. Er gaat extra aandacht uit naar drie regio’s: Indonesië, Latijns-Amerika en China. Annemarie is binnen onze universiteit regiocoördinator voor China. De beurs is een mooie aanleiding om eens met Annemarie te bellen om over de gesprekken die ze daar voerde en haar andere bezigheden.