Universiteit lanceert Visie op Studentenwelzijn: 'In een open cultuur omzien naar elkaar’
< Uitgelicht

Universiteit lanceert Visie op Studentenwelzijn: 'In een open cultuur omzien naar elkaar’

Hoe werken we samen aan een veilig studie- en leerklimaat en bieden we studenten ondersteuning als zij die nodig hebben? De Visie op Studentenwelzijn geeft richting aan de manier waarop de universiteit de komende jaren het welzijn van haar studenten wil bevorderen.

Uitdagingen voor studenten

De studietijd wordt vaak gezien als de mooiste tijd van je leven, waarin je studeert, vrienden voor het leven maakt, en je je professioneel en persoonlijk ontwikkelt. Maar studeren kan ook de nodige uitdagingen met zich meebrengen, zoals deadlinestress, onzekerheid, het vinden van een woning of zorgen over financiën. Rector Magnificus Hester Bijl: ‘Het welzijn van studenten moet bespreekbaar zijn in een open cultuur waarin we omzien naar elkaar en waarin je kunt aangeven wanneer je hulp of steun nodig hebt. We willen samen een gezonde, betrokken en lerende gemeenschap vormen, waarin studenten zich persoonlijk en professioneel kunnen ontwikkelen.’

Preventie, ondersteuning en stimuleren van het eigen initiatief

Uitgangspunt in de Visie op Studentenwelzijn is dat de universiteit haar verantwoordelijkheid neemt om een leerklimaat te creëren dat het welzijn van haar studenten bevordert. In dit klimaat worden studenten gestimuleerd om ook zelf initiatief te nemen als hun welzijn in de knel dreigt te komen en tijdig hulp te zoeken als dat nodig is. Hierbij biedt de universiteit een ondersteuningsaanbod dat studenten helpt hun problemen in een vroeg stadium aan te pakken.

Het hulpaanbod is laagdrempelig en informatie hierover is makkelijk te vinden. Ook docenten en studentbegeleiders weten wat er van hen wordt verwacht als het gaat om het welzijn van studenten en hebben (toegang tot) de juiste kennis om studenten bij te staan of, indien nodig, naar externe hulpverleners te verwijzen. In het onderwijs is aandacht voor vakoverstijgende vaardigheden zoals reflecteren en veerkracht waarmee studenten leren om hun welzijn te bewaken en te versterken.

Gezamenlijk aan de slag met studentenwelzijn

De universiteit besteedt veel aandacht aan het mentale, sociale en fysieke welzijn van studenten. Het aanbod varieert van een jaarlijkse Student Well-Being Week tot buddyprogramma’s, studentensupportgroepen, workshop en E-health-programma’s. Elke faculteit heeft inmiddels een eigen student well-being officer.

In de Visie op Studentenwelzijn die door het College van Bestuur is vastgesteld, staan doelstellingen waar faculteiten samen met het expertisecentrum Studenten- en Onderwijszaken (SOZ) de komende jaren mee aan de slag gaan. Deze zomer (2023) presenteren zij hiervoor een gezamenlijk uitvoeringsplan.

De Visie op Studentenwelzijn komt voort uit de gezamenlijke ambitie samen verder te bouwen aan een gezonde betrokken en lerende gemeenschap (strategisch plan Vernieuwen en Verbinden 2022-2027). De visie is met input van studenten en medewerkers van alle faculteiten tot stand gekomen en sluit ook aan bij het Bestuursakkoord Hoger Onderwijs en Wetenschap.

Op donderdag 30 maart wordt de Visie op Studentenwelzijn toegelicht door rechtendecaan Joanne van der Leun tijdens het medewerkerssymposium studentenwelzijn. Ben je medewerker van de Universiteit Leiden en wil je best practices delen met andere studentenbegeleiders en samen nieuwe ideeën opdoen tijdens interactieve workshops? Meld je dan hier aan voor het symposium.