Ruim baan voor talent en ontplooiing
< Alle ambities

Ruim baan voor talent en ontplooiing

We willen de mogelijkheden voor professionele groei beter faciliteren en stimuleren. Daarmee doen we meer recht aan de verschillende kwaliteiten van al onze medewerkers, zowel voor wetenschappelijk als voor organisatorisch en beleidspersoneel (OBP). Zo houden we ook beter rekening met de diverse taken binnen onze universiteit.