< Ruim baan voor talent en ontplooiing

Nieuwe manier van erkennen en waarderen

Met het programma Academia in Motion: Erkennen & Waarderen werken we toe naar de waardering van een breder scala aan prestaties op het vlak van onderwijs, leiderschap en impact. Specifieke aandacht gaat daarbij uit naar carrièrepaden binnen het onderwijs. Ook verbreden we dit programma naar ons OBP.