< Ruim baan voor talent en ontplooiing

Ontwikkelen van integraal talentbeleid

We ontwikkelen beleid dat rekening houdt met verschillende carrièrepaden en dat zich richt op het aantrekken, ontwikkelen en behouden van wetenschappelijk talent, onderwijs- en OBP-talent – zowel voor intern als extern (inter)nationaal talent. Ook bezien we of ons huidige beleid voor promovendi aanpassing behoeft.