< Ruim baan voor talent en ontplooiing

Uitbreiden van mogelijkheden voor professionele ontplooiing

Doorlopende docentontwikkeling gaan we beter faciliteren, zodat docenten met een BKO hun Senior Kwalificatie Onderwijs (SKO) kunnen behalen, en ook docenten met een SKO zich verder kunnen ontwikkelen. Voor ons OBP zijn het vergroten van de mobiliteit tussen faculteiten, andere organisatieonderdelen en externe partners daarbij van belang.