< Ruim baan voor talent en ontplooiing

Uitbreiden van mogelijkheden voor professionele ontplooiing

Doorlopende docentontwikkeling gaan we beter faciliteren, zodat docenten met een BKO hun Senior Kwalificatie Onderwijs (SKO) kunnen behalen, en ook docenten met een SKO zich verder kunnen ontwikkelen. Voor ons OBP zijn het vergroten van de mobiliteit tussen faculteiten, andere organisatieonderdelen en externe partners daarbij van belang.

Uitgelicht

Vier redenen om aan te kloppen bij kersvers innovatiecentrum LLInC

Vier redenen om aan te kloppen bij kersvers innovatiecentrum LLInC

Onderwijsvernieuwing levert docenten kansen én uitdagingen op. Hoe breng je innovatieve ideeën tot uitvoering of kies je de juiste digitale leermiddelen voor jouw onderwijs? Voor ondersteuning en inspiratie kunnen docenten vanaf nu terecht bij het nieuwe Leiden Learning & Innovation Centre (LLInC), een fusie tussen het Centre for Innovation (CfI) en de afdeling Hoger Onderwijs van het ICLON.

Collegecolumn: hoe helpen we onze docenten hun talent te ontplooien?

Collegecolumn: hoe helpen we onze docenten hun talent te ontplooien?

Goede docenten zijn heel belangrijk voor de universiteit. Ik vind het daarom cruciaal dat wij hen voldoende mogelijkheden bieden om zich professioneel te ontwikkelen. De Taskforce Docentontwikkeling heeft een concreet advies uitgebracht over de wijze waarop dit nog beter kan. Dit advies hebben we als college omarmd.

Taskforce wil meer ruimte voor docentontwikkeling: ‘Durf er zelf over te beginnen’

Taskforce wil meer ruimte voor docentontwikkeling: ‘Durf er zelf over te beginnen’

De kwaliteit van het academisch onderwijs valt of staat bij goed docentschap. Geef Leidse docenten daarom meer kansen en ruimte om hun talent te ontplooien, bepleit een taskforce van docenten, onderwijskundigen en hrm-experts. Met een nieuw docentontwikkelingsmodel en concrete adviezen hoopt de groep doceren en leren in de praktijk dichter bij elkaar te brengen. Het College van Bestuur is blij met de adviezen van de taskforce.

‘SKO-traject biedt reflectie op onderwijs en interactie met collegadocenten’

‘SKO-traject biedt reflectie op onderwijs en interactie met collegadocenten’

Vijftien bevlogen docenten van de Universiteit Leiden ontvingen donderdag 27 januari de Senior Kwalificatie Onderwijs (SKO). Een van hen is Frank Takes, vanaf 1 februari universitair hoofddocent Informatica. Voor hem was het SKO-traject een mooie gelegenheid om te reflecteren op de manier waarop hij onderwijs geeft.