< Ruim baan voor talent en ontplooiing

Herijken van excellentie in de wetenschap

We dragen zowel binnen onze eigen universitaire gemeenschap als op nationaal en internationaal niveau actief bij aan de herdefiniëring van het begrip excellentie en de discussie hierover. Daarbij sluiten we aan op de nieuwe manier van erkennen en waarderen.