< Ruim baan voor talent en ontplooiing

Meer duidelijkheid over loopbanen en tijdelijke contracten

We gaan wetenschappelijk personeel en OBP meer duidelijkheid bieden over loopbaanpaden, dienstverbanden, beloningen, promotiemogelijkheden en bevorderingen. Het percentage docenten in tijdelijke dienst zullen we substantieel verlagen en we zetten daarbij in op meer vaste dienstverbanden.

Uitgelicht

Coronacrisis heeft impact op welzijn van wetenschappers

Coronacrisis heeft impact op welzijn van wetenschappers

De coronapandemie heeft een aanzienlijke impact op het werk en het welzijn van wetenschappers. Door de crisis konden zij veel minder tijd aan hun onderzoek besteden. De Jonge Akademie en het Landelijk Netwerk Vrouwelijke Hoogleraren deden samen met de Universiteiten van Nederland onderzoek naar de situatie van wetenschappers. De organisaties doen nu aanbevelingen om de mogelijke gevolgen van deze impact te beperken.

Statement College van Bestuur over vaste en langdurige contracten voor docenten

In ons nieuwe Strategisch Plan geven we aan op welke wijze we de komende jaren invulling geven aan goed werkgeverschap. Thema’s als sociale veiligheid, werkdruk en persoonlijke ontwikkeling zijn daarin belangrijk. Onderdeel van goed werkgeverschap is het bieden van vaste contracten voor structureel werk, langdurige contracten bij tijdelijke dienstverbanden en het duidelijker zijn over ontwikkelmogelijkheden en carrièrepaden.

Collegecolumn: hoe helpen we onze docenten hun talent te ontplooien?

Collegecolumn: hoe helpen we onze docenten hun talent te ontplooien?

Goede docenten zijn heel belangrijk voor de universiteit. Ik vind het daarom cruciaal dat wij hen voldoende mogelijkheden bieden om zich professioneel te ontwikkelen. De Taskforce Docentontwikkeling heeft een concreet advies uitgebracht over de wijze waarop dit nog beter kan. Dit advies hebben we als college omarmd.

Taskforce wil meer ruimte voor docentontwikkeling: ‘Durf er zelf over te beginnen’

Taskforce wil meer ruimte voor docentontwikkeling: ‘Durf er zelf over te beginnen’

De kwaliteit van het academisch onderwijs valt of staat bij goed docentschap. Geef Leidse docenten daarom meer kansen en ruimte om hun talent te ontplooien, bepleit een taskforce van docenten, onderwijskundigen en hrm-experts. Met een nieuw docentontwikkelingsmodel en concrete adviezen hoopt de groep doceren en leren in de praktijk dichter bij elkaar te brengen. Het College van Bestuur is blij met de adviezen van de taskforce.