Ruimte voor vernieuwing
< Alle ambities

Ruimte voor vernieuwing

Voor het realiseren van verandering en vernieuwing is ruimte nodig. De komende jaren creëren we meer ruimte om de werkdruk hanteerbaar te maken en medewerkers meer mogelijkheden te bieden om de ambities daadwerkelijk te kunnen realiseren. Dat doen we door onze processen en systemen beter (slimmer, eenvoudiger) in te richten, te zorgen voor betere ondersteuning voor onderwijs en onderzoek, en duidelijke keuzes te maken.