< Ruimte voor vernieuwing

Basis op orde: slimme processen, systemen en organisatie

Voor vermindering van de werkdruk en een grotere slagvaardigheid richten we onze systemen en processen opnieuw in. Uitgangspunten daarbij zijn harmonisatie, standaardisatie en modernisering. Onderwijs, onderzoek en bedrijfsvoering verbinden we sterker met elkaar.