< Ruimte voor vernieuwing

Kennisbenutting gerichter stimuleren en faciliteren

We gaan onderzoekers nadrukkelijker stimuleren en effectiever ondersteunen bij het leveren van een positieve bijdrage aan de samenleving. Dat doen we door inspirerende voorbeelden van impact breed beschikbaar te maken. Ook kijken we naar manieren om ondernemerschap beter te ondersteunen. Ons Knowledge Exchange Office (Luris) is daarin een belangrijke schakel.