< Ruimte voor vernieuwing

Differentiatie door inhoudelijke prioritering

Door niet van elk individu en van elke opleiding, instituut en organisatieonderdeel altijd het maximale te verwachten, ontstaat ruimte voor het stellen van prioriteiten. Dat leidt tot het maken van betere keuzes en betere samenwerking in teams. De komende periode ontwikkelen we daarom een overkoepelende visie op onze universiteitsbrede, inhoudelijke profilering.