< Ruimte voor vernieuwing

Kaders stellen voor onderwijs

Heldere kaders voor de organisatie van ons onderwijs helpen bij het maken van keuzes bij de inzet van tijd en middelen. We zullen daarom werken aan normen en richtlijnen voor programma's, normen voor facultaire docentbelasting en het reduceren van het aantal keuzevakken. Daarnaast gaan we kijken naar de mogelijkheid om de academische jaarkalender opnieuw in te richten.