Collegevoorzitter Annetje Ottow lanceert strategisch plan tijdens de dies
< Uitgelicht

Collegevoorzitter Annetje Ottow lanceert strategisch plan tijdens de dies

‘Het is met recht een plan van ons allemaal’, zei Annetje Ottow, voorzitter van het College van Bestuur, tijdens de diesviering op 8 februari. Ze refereerde aan de vele bijeenkomsten, online en offline, met medewerkers, studenten, alumni en ‘critical friends’ die allemaal meedachten over de nieuwe koers en de ambities van de universiteit in de komende jaren.

De bijeenkomsten leverden een belangrijk inzicht op: we kunnen onze kennis nog meer delen met anderen en breder inzetten, aldus Ottow. Daarom richt de nieuwe strategie zich op ‘vernieuwen en verbinden’, tussen onze sterke disciplines en met de maatschappij. ‘Wetenschappelijke én maatschappelijke uitdagingen nopen hiertoe en wij kunnen met alles wat we in huis hebben bij uitstek van toegevoegde waarde zijn.’

Bouwen aan een gezonde, betrokken en lerende gemeenschap
Het is niet alleen belangrijk wat we precies gaan doen, maar net zo goed hoe we de dingen doen, aldus Ottow. Ze benadrukte dat werkdruk en sociale veiligheid hoog op de agenda staan. ‘We willen verder blijven bouwen aan een gezonde, betrokken en lerende gemeenschap. Waar door middel van een open gesprek zaken benoemd en aangepakt kunnen worden, met respect voor elkaar.’ Ottow riep iedereen op om er samen de schouders onder te zetten. Ze sloot af met een terug-en vooruitblik: ‘De Universiteit Leiden heeft vele stormen en pandemieën doorstaan en is klaar voor de toekomst. Ons nieuwe strategisch plan wijst ons voor de komende jaren de weg.’