< Een gezonde, betrokken en lerende gemeenschap

Universiteitsbrede dialoog over onze cultuur

We organiseren de komende jaren in alle lagen van de organisatie een universiteitsbrede dialoog over onze cultuur. Zo komen we tot een gezamenlijke taal en cultuur waarin we afspreken hoe we met elkaar omgaan, en waarin we elkaar aanspreken op gedrag als het nodig is.