Tips en tricks voor het verlagen van de werkdruk
< Uitgelicht

Tips en tricks voor het verlagen van de werkdruk

Voor de gezondheid van medewerkers en de hele organisatie is het belangrijk om een te hoge werkdruk bespreekbaar te maken en er iets aan te kunnen doen. Nieuwe websites geven faculteiten en medewerkers tips en tricks over hoe ze de werkdruk kunnen verlagen.

Op de Universiteit Leiden wordt al veel gedaan om een te hoge werkdruk te verlagen en medewerkers te ondersteunen, denk bijvoorbeeld aan Healthy University. Maar kennisontwikkeling en expertise over hoe je werkdruk op het niveau van een faculteit of instituut moet verlagen, miste nog. Om faculteiten beter te ondersteunen en te inspireren, is een menukaart ontwikkeld. Hierop staan ideeën waarmee de werkdruk in de dagelijkse praktijk kan worden verlaagd.

De opties op de menukaart zijn best practices die faculteiten en de centrale organisatie met elkaar hebben gedeeld. Ze gaan veelal om het aanpassen van werkwijzen zoals: genoeg pauze tussen overleggen, zorgen voor een achterwacht als een medewerker vakantie neemt, nieuwe docenten mogen leercontent van vorige docenten gebruiken en leidinggevenden maken niet structureel overuren om zo een goed voorbeeld te geven. Daarnaast zijn er nog veel meer mogelijkheden die vallen onder thema’s zoals overleggen en communicatie, recht op rust, overuren, werkafspraken en onderwijs. Faculteiten en instituten kunnen zelf kiezen welke opties van de menukaart bij hen passen en kunnen zo makkelijk zelf invloed uitoefenen op het beleid.

Medewerkers

Om ook medewerkers zelf te ondersteunen, is een website beschikbaar met meer tips en tricks. Hierop wordt ook uitgelegd wat werkdruk is, wat de gevaren ervan zijn en wat je kunt doen om werkdruk hanteerbaar en bespreekbaar te maken. Werkdruk kan heel divers zijn, iedereen ervaart het op een andere manier. Het gaat bijvoorbeeld niet alleen om de hoeveelheid werk, maar ook om of je de juiste middelen hebt om je werk te kunnen doen en of het werk niet op een hoger denkniveau is dan waar iemand aan toe is. Praten over werkdruk is voor veel mensen taboe en dat is zonde. Want als je erover kunt praten met je leidinggevende, kunnen er afspraken worden gemaakt om de werkdruk te verlagen. De toolkit Let’s connect kan medewerkers helpen om die dialoog op te starten.

Community of Practice Werkbalans

De websites over werkdruk en de menukaart zijn ontwikkeld door de Community of Practice Werkbalans en mede gebaseerd op het strategisch plan. De community is een groep van HR-adviseurs van faculteiten en het bestuursbureau en de directie HRM. Nathan Albury (beleidsadviseur HRM): ‘Met de Community of Practice kunnen we initiatieven die vanuit centraal worden ontplooid verbinden met wat er op faculteiten gebeurt. Brigitte Heming (HR-adviseur Geesteswetenschappen): ‘We hebben onze best practices met elkaar gedeeld. De tips die daaruit zijn gekomen rondom het thema werkdruk zijn door ons voor collega’s gemaakt.’

Heb jij vragen over of ideeën voor de verlaging van werkdruk die je wilt delen met de Community of Practice? Neem contact op met je P&O-adviseur of met Nathan Albury, beleidsadviseur HRM.