< Toekomstgerichte ontwikkeling van studenten

Expliciete rol voor maatschappelijke vraagstukken in het onderwijs

We vergroten (de toegankelijkheid van) het onderwijsaanbod waarin maatschappelijke thema’s en vraagstukken een rol spelen. Ook streven we naar een sterkere verbinding van deze thema’s met de opleidingen.