< Toekomstgerichte ontwikkeling van studenten

Elke student is internationaal en intercultureel competent

We streven ernaar dat alle studenten zich bij ons in een internationale omgeving kunnen ontplooien. We werken het concept van de global classroom verder uit en vergroten de mogelijkheden voor internationalization at home. Ook kijken we naar meer laagdrempelige manieren voor internationale mobiliteit en uitwisseling voor studenten.