Nieuw interfacultair stimuleringsprogramma Global Transformations and Governance Challenges
< Uitgelicht

Nieuw interfacultair stimuleringsprogramma Global Transformations and Governance Challenges

Wereldwijde problemen, zoals een pandemie, migratie, financiële crisis of klimaatverandering, vragen ook om regelingen op globaal niveau. Dat klinkt misschien als een open deur. ‘Toch onderschatten we vaak het globale karakter van huidige maatschappelijke vraagstukken’, benadrukt Jan Aart Scholte, de kersverse Leids hoogleraar Global Transformations and Governance Challenges.

‘Heel vaak richt de publieke discussie, bijvoorbeeld bij corona of migratiebeleid, zich hoofdzakelijk op maatregelen binnen Nederland of Europa. De notie van een wereldwijde strategie blijft op de tweede rang.’

Het nieuwe Leidse stimuleringsprogramma Global Transformations and Governance Challenges (GTGC) benadert huidige maatschappelijke veranderingen vanuit een wereldwijd perspectief. Daarvoor is interdisciplinair onderzoek nodig: een samenwerking tussen relevante onderzoekers van verschillende universitaire faculteiten. Scholte gaat dan ook, als een soort kwartiermaker, de komende jaren aan de slag om binnen de Universiteit Leiden meer interfacultair onderzoek ‘met wereldbril’ op poten te zetten. ‘Leiden heeft een enorm potentieel op dit gebied, maar kan zich wat globaal denken betreft nog verder ontwikkelen.’ Het begin is alvast goed: inmiddels hebben 180 Leidse wetenschappers zich verbonden aan het GTGC-programma en zijn tien ‘seed grant’-projecten van start gegaan.