< Toekomstgerichte ontwikkeling van studenten

Investeren in onderzoekend en activerend leren

Kennisoverdracht koppelen we actiever aan onderzoek, (academische) vaardigheden en vorming. Ook ontwikkelen we meer onderzoekende en activerende onderwijsvormen. Digitale toepassingen worden op een stimulerende en gerichte manier ingezet als dit meerwaarde heeft.