< Toekomstgerichte ontwikkeling van studenten

Faciliteren van ontwikkeling en reflectie – een leven lang

Tijdens de studie komt er meer aandacht voor reflectieve vaardigheden en stimuleren we studenten om hun persoonlijke ontwikkeling te verbinden aan actuele keuzes binnen de studie. Daarnaast verbeteren we de voorlichting over extra curriculaire activiteiten. Met de oprichting van een Academie voor Professionals bouwen wij onze bestaande activiteiten op dit gebied verder uit.