< Een gezonde, betrokken en lerende gemeenschap

Faciliteren van onderlinge uitwisseling

We gaan beter gebruikmaken van de brede expertise en denkkracht die we in huis hebben. Daartoe ontwikkelen we onder andere kennisnetwerken en experimenteren we met nieuwe, informele vormen van consultatie.