< Toonaangevend interdisciplinair onderzoek en onderwijs

Vrijplaatsen creëren voor interdisciplinaire samenwerking

We maken ‘interdisciplinaire hubs’ mogelijk: plekken waar academici (fysiek of virtueel) samen kunnen werken en vrij kunnen experimenteren. In deze hubs kunnen onderzoekers vanuit een interdisciplinair perspectief aan de slag met vernieuwende onderzoeksvragen.

Uitgelicht

ELAN: gezondheidsdata met multidimensionale mogelijkheden voor onderzoek

ELAN: gezondheidsdata met multidimensionale mogelijkheden voor onderzoek

De domeinoverstijgende data-infrastructuur ELAN bevat niet-herleidbare patiëntgegevens uit de regio Zuid-Holland. Omdat ELAN raadpleegbaar is binnen de beveiligde data-omgeving van het CBS, maakt dit uniek interdisciplinair onderzoek mogelijk. De eerste resultaten zijn er al.

Interdisciplinair onderzoek: samen brainstormen en bruggen slaan

Interdisciplinair onderzoek: samen brainstormen en bruggen slaan

Breng ruim honderd gedreven wetenschappers samen in een ruimte en de goede ideeën komen vanzelf: dat was het idee achter de interne netwerkbijeenkomst over interdisciplinaire samenwerking op woensdag 17 mei. Vertegenwoordigers van de negen stimuleringsprogramma’s stonden klaar achter hun kramen om vragen te beantwoorden en nieuwe matches tot stand te brengen.

Even bellen met Caroline de Ruijter over de Kiem beurzen voor interdisciplinaire samenwerking

Even bellen met Caroline de Ruijter over de Kiem beurzen voor interdisciplinaire samenwerking

Of het nu om klimaatverandering, de volksgezondheid of kunstmatige intelligentie gaat: soms floreert wetenschap vooral wanneer verschillende disciplines de handen ineenslaan. Met de nieuwe kleinschalige Kiem beurzen kunnen Leidse onderzoekers daarom samenwerkingsprojecten verkennen of opstarten met collega’s van andere faculteiten. ‘Dus zoek elkaar op en verras ons met een voorstel’, zegt projectleider Caroline de Ruijter.

Interdisciplinaire call van 10.000 euro: bezoek ons evenement op 17 mei

Interdisciplinaire call van 10.000 euro: bezoek ons evenement op 17 mei

De universiteit stelt in de komende maanden geld beschikbaar aan jonge Leidse onderzoekers die kleinschalige interdisciplinaire initiatieven willen opstarten. Deze zogeheten KIEM-gelden zijn bestemd voor maximaal 22 projecten van elk € 10.000. Tijdens een interdisciplinair evenement op woensdag 17 mei kun je bij de KIEM-stand de nieuwste informatie krijgen over de call.

Wetenschappers bepleiten meer bevoegdheden voor internationale organisaties

Wetenschappers bepleiten meer bevoegdheden voor internationale organisaties

Instanties zoals de VN en de EU moeten meer bevoegdheden krijgen om grensoverschrijdende problemen het hoofd te bieden. Dat staat in een rapport van de Zweedse SNS Democracy Council, waaraan Leids hoogleraar Jan Aart Scholte meeschreef. De onderzoekers schreven ook onderstaand artikel.