< Ruimte voor vernieuwing

Efficiëntere en meer ontwikkelingsgerichte onderwijskwaliteitszorg

In onze verantwoording over onderwijskwaliteit vertrouwen we op de professionaliteit van onze docenten. Die verantwoording willen we op een zinvollere wijze vormgeven dan docenten nu ervaren. Daartoe zullen we de evaluaties op zo’n manier aanpassen dat deze minder tijdsintensief worden en meer betekenis krijgen voor de onderwijsontwikkeling.